Dr. Felix Kuzněcov: Rádi bychom vám vyjádřili vděčnost za vaše srdečné přijetí. Naším prostřednictvím jste přivítal celou naši zemi — všechny sovětské občany. Cítíme, že to přichází z vašeho srdce. Setkání s vámi bylo pro nás jednou z nejdůležitějších událostí během naší návštěvy Ameriky.

Sri Chinmoy: Všichni náležíme k jedné veliké rodině. Když je rodina veliká, pár jejích členů odejde z domu a žije někde jinde. Žijí na různých místech, ale stále mají tytéž rodiče, bratry a sestry. Podobně je i Boží stvoření jedna rodina. Někteří její členové žijí v Sovětském svazu, jiní v Americe, a ještě jiní v Indii, v Kanadě a v dalších částech světa. Všichni jsme ale Boží děti, všichni jsme bratři a sestry. Náš směr je stejný, náš cíl je stejný — univerzální jednota a mír.

Když se modlíme a meditujeme, žijeme v srdci a uvědomujeme si svou jednotu s druhými. Pokud se nemodlíme a nemeditujeme, žijeme v mysli, kde je vše samé oddělování. Žijeme-li v mysli, zjišťujeme, že dokonce i v naší vlastní bytosti jsou rozpory a rozdíly. Naše mysl chce dělat jednu věc a naše vitálno chce dělat něco jiného. Díky tomu nemáme nikdy uspokojení. Pokud ale žijeme v srdci, všechny části naší bytosti spolupracují. Žijme tedy v srdci. Malí bratři a velcí bratři musí jít společně. Bohaté země a chudé země musí jít společně, protože my všichni jsme jedním.