Část V

SCA 948-953. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 25. listopadu 1999 v New Yorku

Na tvém Mírovém koncertu pro nové tisíciletí to vypadalo, jako kdybys ohlašoval příchod vědomí, které se naprosto liší od toho, které tady na zemi známe. Když nabízíš tyto Mírové koncerty pro nové tisíciletí, jaké je to vědomí, které do nich vkládáš?

Sri Chinmoy: Chci vyvrátit ten starý strom, prastarý strom, který je nyní naprosto ztrouchnivělý a zkamenělý. Snažím se mít úplně nový strom. Když máte starý strom a vedle něj zasadíte nový, ten nový to ovlivní. To je důvod, proč chci celý strom vytrhnout i s kořeny a zahodit jej.