Existuje nějaká nejdůležitější vlastnost, kterou bychom si měli v novém tisíciletí rozvinout?

Sri Chinmoy: V novém tisíciletí musíme být upřímní, nejenom k Bohu, ale i sami k sobě. Nejenom v loňském, ale i ve všech předchozích letech jsme k Bohu nebyli upřímní, a nebyli jsme upřímní ani sami k sobě. Když nedokážeme být upřímní sami k sobě, budeme jako ten hlupák, který něco ukradl a potom desetkrát říká sám sobě, že nic neukradl. On ví, že něco ukradl, ale když si desetkrát řekne: „Nic jsem neukradl, nic jsem neukradl,“ přesvědčí svou mysl, že opravdu nic neukradl. Kdyby byl upřímný a přiznal si, že něco ukradl, už by to podruhé neudělal.

V novém tisíciletí udělají lidé nejrychlejší pokrok tehdy, budou-li upřímní sami k sobě a k Bohu. Občas lidé jsou upřímní, ale nejsou upřímní k Bohu. Udělal jsem něco špatného a vím, že jsem to udělal já, ale nemám odvahu říci Bohu: „Bože, udělal jsem něco špatného.“

Včera jsem četl jeden indický vtip. Jeden člověk přijde ke knězi na zpověď. Řekne: „Hodil jsem hroudu do řeky.“

Kněz odpoví: „To je pouze slabý hřích.“

Ke zpovědnici přijde další člověk a řekne: „Hodil jsem hroudu do řeky.“

Kněz zase: „Tvůj hřích není vážný.“

Přijde třetí a čtvrtý člověk a všichni se přiznávají k téže věci a kněz jim říká, že jejich hříchy nejsou vážné.

Nakonec přijde ke knězi mladý chlapec. Kněz řekne: „Copak, chceš se také přiznat, že jsi hodil hroudu do řeky?“

On na to: „Ne! Já jsem nehodil hroudu do řeky. Já jsem Hrouda!“

Dříve jsem křesťanským zpovědím nepřikládal žádný význam, ale teď vidím, že tato praxe má svou cenu. Pokud lidé nedokáží osvítit svoji mysl a očistit svoje srdce silou své aspirace, je pro ně lepší jít ke zpovědi. Potom mají pocit, že existuje někdo, kdo jim pomůže. Mají víru, že když se vyzpovídají, kněz něco udělá, aby jim pomohl. Nejlepší je, dokážete-li vyřešit své problémy modlitbou a meditací na Boží Odpuštění. Pokud to nedokážete a znovu a znovu trpíte a trpíte za chyby, které děláte, je lepší říci o nich někomu, jako je kněz. Podělí se s vámi o vaše trápení a pomodlí se za vás. Je-li to dobrý člověk, bude se modlit za vaše osvícení.