Jak se dá nejlépe udělat pokrok prostřednictvím bolesti a nemoci? Jsem velmi často nemocný.

Sri Chinmoy: Nejlepší výsledky získáš tehdy, budeš-li cítit, že to nejsi ty, kdo trpí. Pociťuj, že v tobě a skrze tebe trpí Někdo, kdo tě velice miluje. To je pro tebe nejlepší způsob, jak dělat nejrychlejší pokrok. Bůh tě velice miluje. Miluje tě nekonečně více, než ty miluješ sám sebe, ale chce v tobě a tvým prostřednictvím získat zkušenost, které ty říkáš bolest. Trpíš, trpíš a trpíš. Musíš cítit, že Někdo tě velice miluje, a On cítí, že tohle je nejlepší způsob, jak můžeš dělat pokrok.

Ty tu bolest, utrpení a nemoci nepřivoláváš a nevítáš. Nevítáš je a nemáš z nich radost. Někteří lidé jsou rádi nemocní, protože nemusí chodit do práce. Když je bolí hlava nebo žaludek, ještě tu bolest zesilují. Pokud je bolí hlava, zesílí tu bolest na migrénu. Tím, že posilují hloupou bolest hlavy, si před sebou zdůvodňují, že nemusí chodit do práce. Napřed svoji bolest zveličí, a tím si ospravedlňují, že nemusí toto a tamto.

Pokud jde o tebe, musíš cítit, že jde o velmi zvláštní zkušenost. Modlíš se k Bohu za Jeho naplnění. Modlíš se za Boží Vítězství, za Vítězství Nejvyššího, za vítězství svého Gurua. V tom musíš pokračovat. Musíš to dělat, i když trpíš, nejenom tehdy, když jsi fyzicky v pořádku. Neustále se budeš modlit za Boží Vítězství, za Vítězství Nejvyššího, za moje vítězství. Jedině tehdy, když dokážeš v této modlitbě pokračovat, získáš opravdový pocit, že tvoje utrpení má zvláštní účel. Jedině tehdy, když budeš neustále pro Boží Vítězství, pocítíš, že tuto fyzickou bolest má v tobě a tvým prostřednictvím ze zvláštního důvodu Sám Bůh.

Když trpíš, neměl by sis říkat: „Bůh nechce, abych pro Něj pracoval. To je důvod, proč mi dává tuto bolest. Bůh chce, aby nejrychlejší pokrok dělal někdo jiný.“ Takto přemýšlí lidská mysl, ale srdce řekne: „Bůh miluje mé fyzické tělo nekonečně více než já sám, a tuto zkušenost má On Sám uvnitř mě a mým prostřednictvím z důvodu, kterému nerozumím a nemusím rozumět.“ Tak můžeš udělat ten nejrychlejší pokrok.