Část VI

SCA 954-961. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 27. prosince 1999 v Curitibě v Brazílii

Mohl bys nám prosím něco říci o Sahadévovi z Mahábháraty?

Sri Chinmoy: Sahadéva z Mahábháraty věštil z ruky. Měl také do jisté míry okultní síly. Nebyl výjimečným lučištníkem, ale byl velice, velice moudrý. Obě dvojčata, Sahadéva a Nakula, byli velice blízcí Ardžunovi. Sahadévovi se coby nejmladšímu bratrovi dostávalo největší náklonnosti jejich matky Kuntí. Nakula byl velice, velice krásný a Sahadéva byl mimořádně moudrý.

Když Kuruovci ponížili Draupadí, Sahadéva chtěl bojovat a bránit její čest jako první. Měl Draupadí mimořádně rád a chtěl proto bojovat s Kuruovci a zničit je. Ardžuna, Bhíma a Nakula nechtěli být vůči Judhištirovi neposlušní, ale Sahadéva povstal. Chtěl Kuruovce zničit.

O Sahadévu se starali všichni bratři, protože byl nejmladší.

Mohu vám povědět jeden svůj osobní zážitek. V tomto životě mám velice blízký vztah k Ardžunovi. Když mně bylo pět let, měl jsem hrát v jedné divadelní hře roli Sahadévy. Při nácviku na jevišti jsem měl veliké potíže. Organizátoři mě přinutili, abych si oblékl dhótí tak, aby vypadalo jako dívčí sárí. To bylo na mě moc. Začal jsem křičet a křičet: „Proč si musím obléci sárí?“ Dalšího dne jsem měl při představení říci jedinou větu. Nemilosrdně na mě zaútočila nervozita. Tu větu jsem měl říci Ardžunovi. Ardžuna mi napovídal, ale ze mě stále nevycházela ani hláska. Takhle jsem hrál roli Sahadévy. To byla moje zkušenost coby pětiletého chlapce. Režisér toho představení byl můj bratranec, který mě měl mimořádně rád.