Nils Lodin: Zdá se, že se snažíte každý den dosáhnout tolik, kolik je jen možné. Mají vaše vnější dosažení nějaký vztah k vaší vnitřní víře?

Sri Chinmoy: Já cítím, že kvalita a kvantita mohou jít ruku v ruce. Lidé si často myslí, že pokud vás zajímá kvantita, musíte obětovat kvalitu. Podle mě to tak nemusí být, pokud máte vnitřní vedení. Máme-li volný přístup k našemu Vnitřnímu kormidelníkovi, který nás zaplavuje inspirací, není nutné obětovat kvalitu ve prospěch kvantity. Pokud víme, jak se modlit a meditovat, abychom získali volný přístup do světa inspirace, pokud máme vnitřní komunikaci s naším Nejvyšším Kormidelníkem, může jít kvalita a kvantita ruku v ruce. Zkomponoval jsem tisíce písní, složil tisíce básní a namaloval tisíce obrazů. Při všech svých dosaženích zcela závisím na Milosti Nejvyššího. Jeho Milost mi poskytuje inspiraci a vedení ve všem, co dělám — ať už skládám báseň, skládám píseň, maluji obraz, běžím maraton nebo mám přednášku. Všechno, co dělám, závisí na vnitřním vedení a toto vnitřní vedení není ničím jiným než Milostí Shůry.