Nils Lodin: Takže když říkáte svým studentům, co mají dělat, máte to z poselství, které dostanete z druhého břehu?

Sri Chinmoy: Ano. Potom je na mých studentech, jestli to poselství vykonají nebo ne. Pokud jej nevykonají, trpí a já trpím zároveň s nimi. Nejsem schopen ignorovat jejich utrpení a jenom jim říci, že trpí, protože mě neposlechli. Ne, díky síle mé jednoty trpím s nimi. Rodiče říkají dětem, jak se mají chovat. Ale děti občas neposlouchají. Potom rodiče trpí stejně jako děti. Netrpí snad rodiče — pokud jsou to skuteční rodiče — když je jejich děti neposlouchají a kvůli tomu trpí? Mohou říci: „Neposlechli jste nás. Kvůli tomu trpíte.“ Ale nemohou říci: „S vaším utrpením nemáme nic společného.“ Musí snášet stejné utrpení jako jejich děti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 29.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1372nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 29, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »