Jakým způsobem Bůh odpočívá?

Sri Chinmoy: Bůh pociťuje ohromnou úlevu, když slyší, jak jeden člověk upřímně mluví dobře o jiném člověku. Velice často mluvíme k Bohu dobře o ostatních s nadějí, že Bůh řekne: „Ne, ne. Tvoje vlastnosti jsou daleko lepší; jsou mnohem významnější.“ Snažíme se, aby Bůh měl pocit, že jsme bezvýznamní, abychom od Něj dostali útěchu, obdiv a soucit.

Bůh už ví všechno, ale když slyší, že upřímně oceňujeme, obdivujeme a zbožňujeme někoho, kdo udělal pro Boha něco opravdu dobrého, je neobyčejně šťastný. Pokud dokážeme Bohu nabídnout takovou dobrou zprávu, aniž bychom velice chytře od Něj získali uznání, je to pro Boha skutečná úleva.