Jak mohu potěšit duši OSN?

Sri Chinmoy: Můžeš potěšit duši OSN tak, že si před sebou představíš ohromný strom. Představ si, jak se díváš na všechny ty větve, lístky, květy a plody. Dlouze se na každou část stromu zadívej a pociťuj, že všechno, co strom má, je určeno pro úspěch a pokrok lidstva. Strom neustále nabízí sám sebe pro zlepšení lidstva. Jestli dokážeš myslet na OSN jako na strom a pokud dokážeš oddaně sledovat všechny jeho dobré vlastnosti, budeš schopen zvětšit dobré vlastnosti OSN a budeš schopen zvětšit i svoje dobré vlastnosti. Takto můžeš těšit duši OSN. Rodiče jsou šťastní, když si někdo váží jejich dětí. Přesně stejným způsobem potěšíš vnitřního obyvatele, duši OSN, když si dokážeš vážit stromu života OSN.