Jak mohu potěšit duši OSN?

Sri Chinmoy: Můžeš potěšit duši OSN tak, že si před sebou představíš ohromný strom. Představ si, jak se díváš na všechny ty větve, lístky, květy a plody. Dlouze se na každou část stromu zadívej a pociťuj, že všechno, co strom má, je určeno pro úspěch a pokrok lidstva. Strom neustále nabízí sám sebe pro zlepšení lidstva. Jestli dokážeš myslet na OSN jako na strom a pokud dokážeš oddaně sledovat všechny jeho dobré vlastnosti, budeš schopen zvětšit dobré vlastnosti OSN a budeš schopen zvětšit i svoje dobré vlastnosti. Takto můžeš těšit duši OSN. Rodiče jsou šťastní, když si někdo váží jejich dětí. Přesně stejným způsobem potěšíš vnitřního obyvatele, duši OSN, když si dokážeš vážit stromu života OSN.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 29.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1372nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 29, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »