Jak mohou žáci dělat správná rozhodnutí?

Sri Chinmoy: Pokud chcete udělat správné rozhodnutí, musíte velice oduševněle meditovat alespoň deset minut. Během té doby nesmíte mít jedinou myšlenku — ať už dobrou, nebo špatnou. Mysl musí být naprosto prázdná. Po asi deseti minutách meditace vyneste z třetího oka ohromnou sílu vůle a zaměřte ji na srdce. Potom se pokuste odkrýt svoji srdeční čakru. Jestli cítíte, že něco zakrývá vaši srdeční čakru jako víko, prostě to odstraňte. Jakmile odkryjete srdeční čakru, získáte určitý šepot. Tento šepot přijde buď v podobě světla, nebo ve vašem vlastním jazyce. Nevytvoří nějakou větu — jenom jedno slovo. To světlo bude spojeno s vaším okem vize a toto spojení bude uvnitř srdce. Zde nevytváříme věty. Ale z té jedné slabiky nebo jednoho slova budete schopni dostat správné poselství, a to bude vaše konečné a neselhávající rozhodnutí. Rozhodně nedovolte mysli, aby vám říkala, co máte dělat nebo co nemáte dělat. Musíte použít jenom světlo, které je spojeno s vaším okem vize, které zakusíte uvnitř vašeho srdečního centra.