Jsou pro tvoje žáky dvě hodiny meditace denně příliš mnoho?

Sri Chinmoy: Váš Guru meditoval nejméně osm nebo devět hodin denně, občas i jedenáct nebo dvanáct hodin. Meditoval jsem ráno vsedě na posteli pod moskytiérou, nebo na střeše, nebo za jízdy na bicyklu. Takže nemám pocit, že by dvě hodiny meditace byly pro kteréhokoliv žáka příliš mnoho, pokud se ten žák nepřipojil na naši cestu jenom před několika měsíci. Jste-li na cestě sedm nebo více let, dvě hodiny nejsou příliš mnoho. Naopak, dvě hodiny jsou příliš málo! Ale kvůli životnímu stylu a každodennímu shonu zde v Západním světě možná nezískáte dvě hodiny v celku. V takovém případě můžete meditovat půl hodiny čtyřikrát denně, nebo můžete meditovat jednu hodinu dvakrát denně. Nemám pocit, že by to bylo příliš mnoho. Musí to ale být skutečná meditace. Když při meditaci dovolíte celému světu, aby do vás vstoupil, nebo když vy sami vstupujete do celého světa, není to žádná meditace.

Na druhou stranu, existují dva způsoby, jak k meditaci přistupovat. První způsob říká, že pokud dokážeme velice oduševněle meditovat pět minut, je to nekonečně lepší, než meditovat pět hodin, a přitom dovolit celému světu, aby do nás vstoupil. Ale někteří lidé nedokáží meditovat pět minut s nejvyšší intenzitou. Co v takovém případě mají dělat? Mohou se chovat jako rybáři, kteří stráví hezkých pár hodin s nadějí, že by mohli chytit nějakou tu rybu. Pokud se však mocná meditace nedostaví na váš povel, meditujte půl hodiny, abyste mohli mít pět nebo sedm minut skutečné meditace. Bůh vám během té půl hodiny určitě požehná. Budou za vámi přicházet myšlenky a různé věci. Ale potom začnete být zčistajasna na sebe přísní. Řeknete si: „Ne, já nechci tyto myšlenky,“ a potom budete snadno schopni meditovat pět minut. Pokud však víte, že můžete kdykoli meditovat a dosáhnout svého nejvyššího, potom meditujte — pět minut, deset minut nebo jakkoli dlouho chcete.