Co dělá Boží Soucit, když odmítáme Boží Milost?

Sri Chinmoy: Soucit a Milost je to samé, ale Soucit je mnohem intenzivnější. Ta stejná Milost, pokud má nesmírnou intenzitu, se nazývá Soucit. Voda je všude, ale při prudkém dešti můžete říci, že sestupuje Soucit. Je jako vydatný liják Shůry s nesmírnou silou. Také Milost je voda, ale voda je tady, tam, všude. Toto je rozdíl mezi Soucitem a Milostí.

Když někdo odmítá Boží Soucit, Bůh buď čeká neomezeně dlouho a používá Sílu své Trpělivosti, anebo používá více Soucitu. Pokud jde o Nejvyššího, On má k dispozici nekonečný Soucit. Nepřijímá žádnou porážku. Odmítneme-li Jeho Soucit, může použít více svého Soucitu, aby nad námi zvítězil, anebo nám může dovolit zůstat v nevědomosti o deset, dvacet, padesát, šedesát nebo sto let déle. Nejvyšší má k dispozici věčný čas. Záleží na Něm, zda nás bude nutit přijmout své Světlo jiným způsobem. Tento nátlak však nepřichází v lidské podobě. Jeho nátlak znamená, že použije více Síly Soucitu, který má a kterým je. Ze svého nekonečného Soucitu použije více Soucitu, aby porazil naši nevědomost.

Setká-li se ale s obrovským odporem, může si to rozmyslet. Může říci: „Ne, on chce spát; ať tedy spí dalších sto let. Není potřeba spěchat.“ Bůh nikdy nestáhne svůj Soucit nadobro, bez ohledu na to, jak my Jeho Soucit odmítáme. Odmítáním síly Božího Soucitu však zdržujeme svůj pokrok vpřed, vzhůru a dovnitř, protože síla Božího Soucitu je Jeho magnetickou silou, která nás přitahuje přímo do Jeho Srdce, jež je veškerým Světlem a Blažeností.