Je nějaký rozdíl mezi Bohem a duší?

Sri Chinmoy: Ano, rozdíl je v tom smyslu, že Bůh je Zdroj a duše je proud. Duše je přímým představitelem Boha a Bůh projevuje sám Sebe v duši a prostřednictvím duše. Bůh je tady, Bůh je tam, Bůh je všude. Je všudypřítomný. Ale současně je jedním. Jednota se chce uspokojit prostřednictvím rozmanitosti. On Jediný chce jít a hrát roli mnoha. Když chce On Jediný hrát roli mnoha lidí, stvoří duši. Můžeme tedy s jistotou říci, že duše je přímým představitelem Boha, který přijímá lidskou podobu pro Boží projevení a dokonalost světa.

Duše je malá kapka a Bůh je obrovský nekonečný oceán. Jsou to nesčetné malé kapky, které tvoří oceán. Pokud chceme oddělit kapku od oceánu, můžeme. Stejně tak, když se kapka dostane do oceánu a ztratí svou individualitu, stane se samotným oceánem. Takže individuální duše nakonec vstoupí do Univerzální duše a stává se vševědoucím, všudypřítomným, všemilujícím a všenaplňujícím Bohem.