Je pravda, že Gurua má každý, ačkoliv o tom nemusí hned vědět?

Sri Chinmoy: Ano, každý má Gurua, skutečného Gurua, kterým je vnitřní Kormidelník, nejvyšší Kormidelník. Existuje jen jediný Guru, a tímto Guruem je Bůh. Duchovní Mistr je jen zástupcem Boha. Je jako starší bratr v rodině, který se snaží pomoci svým mladším bratrům a sestrám lépe poznat svého otce. Nebo jako starší ukáže mladším, kde je Otec, a pak jeho role skončí. Každý má stejného Gurua, jediného Gurua, Pána Nejvyššího. Když je člověk začátečník, nemůže nebo nemusí vědět, kde se nachází skutečný Guru, věčný Guru, protože k Němu nemá vědomý a volný přístup. Když v takové chvíli někdo hledajícímu pomůže vstoupit do jeho vlastního světa Božskosti a Skutečnosti, hledající si uvědomí nebo objeví svou vlastní Božskost. Taková je role duchovního Mistra, lidského Gurua. Avšak skutečný Guru se nachází v nejvnitřnějších zákoutích každého aspirujícího srdce.