Jaký je váš názor na půst?

Sri Chinmoy: Pokud nejste pod vedením duchovního Mistra nebo nenásledujete určitou cestu a pokud studujete několik knih a pokoušíte se ukáznit sami svůj život, v takovém případě bych půst doporučil. Budete-li se postit jednou nebo dvakrát měsíčně, pročistí to vaše jemné nervy. Čistota má v duchovním životě obrovský význam. Ale tato čistota nepochází jen z půstu. Musíme také správně meditovat. Musíme nabídnout svůj vnitřní život Bohu. Jen tehdy se náš vnější život řádně pročistí a přemění. Budeme-li se ještě navíc k naší vnitřní modlitbě a meditaci dvakrát nebo třikrát měsíčně postit, pomůže nám to očistit vnější tělesné bytí. Pomůže nám to také v naší koncentraci a meditaci. Ale jestli se někdo postí třikrát nebo čtyřikrát týdně, dělá vážnou chybu. Půst dvakrát nebo třikrát týdně jen oslabuje náš systém.

Svého cíle dosáhneme prostřednictvím aspirace, nikoli půstu. Abychom zvýšili náš vnitřní pláč, musíme meditovat pravidelně a oddaně. Pokud meditujeme, musí se dostavit pročištění. Půst není v duchovním životě nezbytný. Nepostradatelnou je pouze aspirace, náš vnitřní pláč. Pokud víme, jak aspirovat, bude naše přirozenost pročištěna. Svou meditací a kontemplací získáme výsledky půstu.