Je moje touha po Absolutním dostačující k dosažení vysoké úrovně meditace?

Sri Chinmoy: Pokud toužíte po Absolutním, neznamená to, že budete mít vznešené, oduševnělé meditace. Pokud chcete Nejvyššího, dovolte Mu, aby byl jedinou skutečností ve vašem životě. Musíte cítit, že můžete existovat bez všeho, jen ne bez Nejvyšší Skutečnosti, že nemůžete žít ani nepatrnou vteřinu bez Soucitu, Světla a Skutečnosti Nejvyššího. Jakmile dosáhnete tohoto stavu, bude veškeré vaše upřímné úsilí nakonec korunováno úspěchem. Pokud tedy někdo říká, že pláče po absolutní Skutečnosti, ale že nemá oduševnělé a plodné meditace, zeptám se, jestli je upřímný ve své touze vylézt na Strom Skutečnosti. Nakonec je to vaše upřímnost, která rozhodne o vašem úspěchu a vaší jednotě s Nejvyšším.

Pokud chcete oduševnělou meditaci, musíte cítit, že to je jediná nezbytná věc v životě. Univerzitní titul nedosáhneme jen tím, že ho chceme mít. Je to náš upřímný přístup ke skutečnosti, který rozhodne, zda dosáhneme svého cíle. Všichni jsme hledající směřující k nejvyšší Pravdě, ale jak můžeme všichni dosáhnout nejvyšší Pravdy? Můžeme to udělat jen silou svého upřímného úsilí dosáhnout toho, po čem toužíme.