Jak mohu poznat rozdíl mezi pravou intuicí nebo duchovním probuzením a možnou halucinací, když se pokouším meditovat?

Sri Chinmoy: Pokud je to skutečná meditace, pokud je to vznešená, oduševnělá a intuitivní meditace, musíte cítit mír uvnitř i vně. Uvnitř nás máme mír vždy, ale v našem vnějším životě mír není. První věc, kterou při meditaci objevíte, je vnitřní mír. Pokud je to opravdová, oduševnělá, intuitivní meditace, musíte na vnější úrovni cítit přesně to samé, co cítíte uvnitř. Pokud je to jen mentální halucinace, uvidíte, že uvnitř je mír a vně je nepokoj. Mezi vnitřním a vnějším bude obrovská propast a vy budete stát mezi dvěma skutečnostmi. Pokud je to opravdová, oduševnělá, intuitivní meditace, musíte také cítit vnitřní radost. Díky této radosti budete cítit, že jste nedílnou součástí věčné Existence. Ucítíte, že vaše existence není omezena na padesát nebo sedmdesát let, kdy jste na zemi. Budete mít pocit, že patříte Věčnosti a jste pro Věčnost. Pokud však máte mentální halucinace, budete mít pocit, že to, co prožíváte, je pouze dočasná skutečnost. Představu o své vlastní věčné podstatě nemůžete získat z mentální halucinace. Pokud vaše meditace není pravá, bez ohledu na to, co zažíváte, budete cítit, že tento skvělý pocit bude trvat jen omezenou dobu. Ale pokud je to vznešená meditace, budete cítit, že jste dosáhli něčeho trvalého. Pokud je to skutečná, oduševnělá intuice, vytvoříte si svou jednotu s něčím věčným. Pokud je to mentální halucinace, nebude mít věčnou skutečnost.