Jak mohu mít ten nejlepší zážitek míru?

Sri Chinmoy: Všechny vnitřní dary můžeme dostat jen vnitřním pláčem, aspirací. Chodíme do zaměstnání a osm hodin tam pracujeme. Protože pracujeme, dostaneme plat, získáme sílu peněz, a s touto silou peněz si koupíme to, co v životě potřebujeme. Když žijeme ve světě tužeb, cítíme, že potřebujeme spoustu věcí, a svůj plat použijeme na to, abychom si koupili to, co chceme. Ve vnitřním světě, ve světě aspirace, také musíme získat plat; tady je ale naší prací meditace. Jestliže se jednu nebo dvě hodiny denně modlíme a meditujeme, získáme svůj plat ve formě duchovního světla, vnitřního míru a vnitřního uspokojení. V našem životě tužeb musíme pro dosažení toho, co chceme, vždy vynaložit určité úsilí. Také pokud děláme ve svém duchovním životě to správné, jestliže pláčeme po světle, jestliže se modlíme a meditujeme, abychom potěšili Boha, zajisté získáme to, co ve vnitřním světě chceme.

Když zaklepu na dveře, člověk, který je uvnitř místnosti, mi otevře. Když jdu a zaklepu na dveře jiného pokoje, otevře mi jiný člověk. Vždy se dostanu k člověku nebo k tomu, co je v daném pokoji. Když klepu na dveře, za kterými jsou jiné skutečnosti, nakonec je dostanu. Jen musím zaklepat na správné dveře.