Jak můžeme překonat každodenní úzkost a ničivou sebekritiku?

Sri Chinmoy: Vezměte tyto věci jako trn, který jste si zapíchli. Cítíte, že jste velmi špatní, nebožští, nehezcí, hloupí; všechny špatné kvality světa jsou uvnitř vás. Vezměte tuto sebekritiku jako trn. Máte zapíchnutý pouze jeden trn, ale ten má mnoho jmen: nejistota, pochybnost a tak dále. Když se do vás takové trny zapíchnou, pomozte si jiným trnem. Tímto trnem je: „Jsem Boží dcera, vyvolená dcera a stanu se dokonalým nástrojem. Na zemi neexistuje nic, co by mi mohlo zabránit stát se Jeho vybraným nástrojem.“ Takže použijte tento trn, abyste vytáhli jiný trn, který vám způsobuje potíže. Sebekritiku je možné porazit pouze prostřednictvím správného sebehodnocení. Prostě jen považujte Boha za svého vlastního. Bůh je vaším Zdrojem. Pokud můžete cítit, že jste Boží dcerou, nebudou vás tyto věci obtěžovat.