Zlepšuje se duchovnost světa?

Sri Chinmoy: V některých případech se duchovnost světa zlepšuje; zároveň je ale svět stále plný nevědomosti. Nemohu jednoznačně říct, že právě nyní devadesát procent lidstva medituje a jen deset procent nemedituje nebo není duchovní. Mohu říct jen to, že duchovnost jako taková probouzí lidstvo více, než to dělala dříve, řekněme před patnácti, dvaceti nebo čtyřiceti lety — zvláště na Západě. Lidé na Západě teď meditují. Sestoupila opravdová duchovnost.