Je možné, aby nevěřící nebo člověk bez vyznání realizoval sebedokonalost?

Sri Chinmoy: Celé si to protiřečí. Dokonalost je Bůh v projevení. Používáte-li termín dokonalost, pak musíte vědět, že mluvíte o projevení Boha v člověku a prostřednictvím člověka. Jsme nedokonalí, ale existuje někdo, kdo je dokonalý, a to je Bůh. Vy i já pláčeme po realizaci Boha jen proto, že je Bůh věčně dokonalý. Pláčeme, abychom ve svém životě uviděli dokonalost tím, že budeme vzývat Boží Přítomnost, nebo tím, že Boží přítomnost budeme vynášet do popředí. Pokud někdo nevěří v cíl, proč by se pokoušel uvědomit si ho?