Není duchovnost útěkem od našich problémů a těžkostí?

Sri Chinmoy: Nevzdáváme se kvůli tomu, že je svět plný obtíží; nepácháme sebevraždu kvůli tomu, že svět je plný obtíží. Co musíme dělat, je věnovat více pozornosti duchovnímu životu. Naší cestou je cesta přijetí. Vnější život přijmeme normálním způsobem, ale uděláme ještě něco, co většina lidí nedělá, a to je, že věnujeme plnou pozornost také vnitřnímu životu. Skutečná duchovnost bude vyžadovat přijetí života takového, jaký je. Překážky nepopíráme, překážky musí být překonány. Neřekneme, že je budeme ignorovat nebo od nich utečeme. Zdaleka ne. Mou radou ale je, že tyto vnější překážky můžeme zvládnout, jen když dokážeme dosáhnout světla seshora. Neodvracíme se od nich; nebojíme se jich. Nesnažíme se uniknout z tvrdé reality. Pokud víme, že existuje lék, který dokáže vyléčit staleté nemoci, tento lék si vezmeme, budeme-li moudří. Tímto lékem je vnitřní světlo.