Někteří Mistři říkají, že duchovní srdce je uprostřed hrudníku; jiní říkají, že je na jedné straně. Jak je to možné?

Sri Chinmoy: Nejprve musí hledající vědět, že duchovnost není jen pouhým pozorováním; je něčím mnohem hlubším. Dokonce i když mají dva nebo čtyři duchovní Mistři rozdílné názory, musíte vědět, že to není jejich názor o umístění srdce, který jim dal realizaci. Je to jejich vlastní vnitřní pláč; je to jejich vlastní upřímná potřeba Boha.

Když hledající meditují na nejvyšší Pravdu, každý si ji uvědomí z jiného úhlu. Řekněme, že Pravda je tady. Když se na ni podíváte shora, uvidíte Pravdu jedním způsobem. A když se na Pravdu podívám já z levé strany, budu vidět tu stejnou Pravdu jiným způsobem. Pravda sama je vždy stejná, ale když ji vidíte z určitého úhlu, vznikne tak při pohledu na ni rozdíl. Pokud je to ale otázka realizace nejvyšší Pravdy, rozdíl neexistuje. Pokud se podíváte na srdce z této strany, řeknete něco, a pokud se podíváte z tamté strany, řeknete něco jiného. Ale pokud zůstanete po celou dobu v duši, pak uvidíte, že to ve skutečnosti není umístění srdce, ale kvalita srdce, co je důležité.

Cílem není srdce; cíl je uvnitř srdce, kde je duše. Pokud půjdete k cíli tímto způsobem, zdá se být vpravo; pokud půjdete tamtím způsobem, zdá se, že je vlevo. Když vidíte to Nejvyšší a pokoušíte se to vysvětlit, okamžitě vstoupí na scénu mysl, a pravda se stává relativní.

Jeden duchovní Mistr zašel až do extrému, když řekl, že srdce je tady mezi obočím. Budete se tomu smát. Jak může být srdce tady? Přesto má tento Mistr naprostou pravdu. Podle něj to znamená, že srdce je tam, kde je Světlo. V srdci je duše, která je samým Světlem. Zde je třetí oko, které znamená oko Vize a Blaženosti. Když tento Mistr medituje a kontempluje, získává Světlo, neomezené Světlo ve třetím oku. Proto říká: "Kde vidím Světlo, tam je moje pravé Já, tam je moje srdce."

Když meditujete a kontemplujete, získáte Světlo z určitého místa. Máte tak naprosté právo říct, že toto je místo, odkud jste získali Světlo. Pro mě je to špatné místo, ale pro vás je to správné místo. Každý Mistr tak má pravdu. Musíme však vědět, že prohlásit, že duchovní srdce je na levé straně, pravé straně nebo na čele, není vůbec důležité. To, co opravdu chcete, je Světlo duše. Umístění není důležité. Tam, kde člověk získá Světlo, je jeho domov. Srdce znamená domov.

Musíme vědět, že pokud jsme skutečně žízniví, půjdeme tam, kde je voda. Nebudeme se hádat, zda je voda tady nebo tam. Budeme se jen starat o to, jestli existuje nebo ne. Když meditujeme, zjistíme, že srdce existuje, a uvnitř srdce je duše.