Jak ale můžeme v tomto případě meditovat na srdce? Dokonce ani nevíme, kde je.

Sri Chinmoy: Záleží na tom, čí cestu budete následovat. Pokud jeden Mistr říká, že srdce je tady a vy chcete jít jeho cestou, pak je to místo, kde budete meditovat. Pokud nemáte svého učitele, jděte hluboko do svého nitra a dokonce se ani nekoncentrujte na srdce. Jen se koncentrujte a meditujte na Světlo. Pak jednoho dne během své meditace přijmete Světlo tady, nebo tady, nebo tady, nebo tady. Takže pouze meditujte na Zdroj a místo se vám nakonec ukáže. Pokud následujete určitou cestu, musíte mít přirozenou víru v to, co říká váš Mistr. Pokud si však nejste jisti, pokud říkáte: „Nechci sledovat žádnou cestu, jsem jen zvědavý, kde je srdce,“ chtěl bych vám říct, abyste se netrápili s umístěním srdce. Jen myslete na to, co vám srdce může dát: Mír, Radost, Lásku, Blaženost, Světlo. Myslete na vlastnosti, a ne na polohu. Když meditujete na určitou vlastnost, sama tato vlastnost vyjde do popředí, a to je důležité. Soustřeďte se na Zdroj a Zdroj samotný vám požehná a bude možné dojít k osvícení. Potom můžete sledovat místo, z něhož vychází proud. Svým žákům říkám, aby se nehádali, jestli je vpravo nebo vlevo, ale aby mysleli jen na lásku, oddanost a odevzdanost. Milujte Boha celou svou bytostí, věnujte se Bohu celou svou bytostí, odevzdejte sami sebe Bohu. Láska, oddanost a odevzdanost vám ukážou všechno.