Předmluva editora k prvnímu vydání

Sri Chinmoy přednesl sérii sedmi přednášek na počátku roku 1976 v Marvinově centru na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu, D.C. Poslední čtyři z těchto přednášek spolu s vybranými otázkami a odpověďmi byly shromážděny v tomto svazku. První tři rozhovory byly publikovány v knize Spiritual power, occult power and will power, Washington lecture series — part 1.