Musíme žít v materiálním světě, abychom praktikovali duchovnost?

Sri Chinmoy: Jistěže musíme žít v materiálním světě. Musíme však vědět, že "materiální svět" může mít dva významy. Pro někoho znamená materiální svět jíst, spát, užívat si, libovat si v potěšení z nevědomosti. Pro jiné znamená materiální svět Boží stvoření — svět, ve kterém na této planetě žijeme. Pokud chápeme "materiální svět" tímto druhým způsobem, můžeme snadno žít duchovní život v materiálním světě.

Žít v materiálním světě znamená přijmout povinnost. Svým žákům říkám, že musí pracovat. Práce znamená fyzickou disciplínu, oddanou službu Bohu. Nepracujete, abyste mě projevili na zemi, zdaleka ne. Pracujete proto, abyste ukáznili svůj život, abyste v každé chvíli, v každé vteřině, mohli učinit svůj život božský a byli nedílnou součástí něčeho duchovního, něčeho božského.

Bůh Stvořitel je také uvnitř stvoření. Stvoření nemůže být odděleno od Stvořitele. Takže stvoření, které vidíme ve formě hmotného světa, musíme přijmout. Pokud jej nepřijmeme, jak ho změníme? Pokud se něčeho nedotknu, pokud do svých žáků nevstoupím i s jejich nedokonalostmi, jak je mohu změnit? Nesmíme odmítat svět, musíme svět přijmout. Kdykoli vidíme něco špatného, musíme do toho vstoupit se Světlem své duše, abychom to změnili.

Máte loď. Loď je ve vodě, ale voda ji neovlivňuje. Použijete loď, abyste se dostali na druhý břeh. Abychom realizovali to Nejvyšší, musíme zůstat na zemi. Musíme však vědět, co z hmotného světa potřebujeme. Chceme-li materiální svět, aby nás pohltil svým bohatstvím, pak jsme chyceni. Ale pokud vidíme svět jako Boží stvoření, cítíme, že musíme realizovat to Nejvyšší tady. Nemusíme jít do himálajských jeskyní, nemusíme trýznit své tělo půstem nebo hladovkou, abychom realizovali Boha. Pokud někde stojí můj Otec, nemusím si odříznout ruce a nohy, abych se k Němu dostal a dokázal Mu, jak velká je má láska k Němu. Zkrátka k Němu přiběhnu. Musíme být přirození. Musíme mít zdravé tělo a vést normální život. Bůh je naprosto normální. Naše pojetí Boha je nesprávné, když si myslíme, že je opravdu něčím neobvyklým.

Máme také špatnou představu o lidech, kteří realizovali Boha. Když přemýšlíme o člověku, který realizoval Boha, myslíme si, že musí být úplně jiný než my. Musí mít dva rohy, dvě velmi dlouhé paže nebo dvě různé oči. Ale tak to není. Bůh je uvnitř vás a Bůh je uvnitř mě. Pokud půjdeme k duchovnímu člověku, musíme automaticky cítit Mír, Světlo, Blaženost a ostatní božské kvality. Ale nemusí to být nejvyšší člověk, nebude mít zvláštní podobu. Každý duchovní Mistr má normální fyzické tělo, ale uvnitř fyzického těla má Boží Vědomí.