Jaký vztah má k vnitřnímu světu ten, kdo cvičí Zen?

Sri Chinmoy: Chcete-li získat osvícení, musíte vědět, že toto osvícení již máte v sobě. Cvičením Zenu můžete toto osvícení vynést na povrch. Je pravda, že to, co je uvnitř, nakonec vyjde na povrch. Bůh je uvnitř nás, ale my Ho nevidíme ani necítíme. Cvičením duchovnosti, jógy, Jej vynášíme na povrch a pokoušíme se vidět a cítit Jeho přítomnost ve všech našich rozličných aktivitách. Ve vnitřním světě máme všechno, ale ve svém vnějším životě to nejsme zatím schopni vynést do popředí. Ve vnitřním světě máme Mír, Světlo a Blaženost v hojné míře. Ve vnitřním světě máme osvícení; ve vnějším světě ho nemáme. A tak když cvičíme Zen nebo se věnujeme nějaké jiné cestě, musíme vědět, že je to vnitřní probuzení, vnitřní skutečnost, kterou se snažíme vynést do popředí.