Jak můžeme najít vnitřní mír, když tolik našich bratrů a sester po celém světě trpí?

Sri Chinmoy: Milióny našich bratrů a sester trpí. A pokud jsme neoddělitelní ve své jednotě s nimi, pak trpíme také vědomým sdílením jejich obtíží. Musíme se tedy pokusit od těchto nesnesitelných bolestí osvobodit. Pokud cítíme celý svět jako svůj vlastní a necháme ho, aby se stal součástí naší vlastní existence, přirozeně budeme cítit jeho bolest jako svou vlastní. Tento vnější svět se stane rozšířením naší vlastní skutečnosti. A jestliže trpíme bolestmi světa, přirozeně se budeme snažit od tohoto utrpení osvobodit.

Pokud je noc, budeme plakat po světle. Když říkáme, že slunce neexistuje jenom proto, že je kolem nás tma, děláme chybu. Světlo je tu také. Nebudeme-li věnovat pozornost světlu uvnitř nás — světlu naší duše — jen proto, že existuje utrpení, děláme nejžalostnější chybu. Jen pokud dokážeme vstoupit do světa světla, bude možné přinést světlo i do světa noci a utrpení. Otázkou není, jak udělat správnou věc; otázkou je, proč neuděláme správnou věc. Když se děje něco špatného, je nesmírně důležité, abychom okamžitě udělali správnou věc. Nebudeme popírat existenci utrpení, ale ponoříme se hluboko dovnitř, abychom objevili něco, co nakonec může odstranit veškeré naše utrpení, a tím je světlo duše. Ponoříme se tedy hluboko dovnitř a z hloubky svého srdce vyneseme do popředí světlo duše. Jen potom, až vstoupí světlo duše do světa utrpení, může být tento svět utrpení přeměněn na svět radosti a blaženosti. To je jediný způsob, jak můžeme ukončit pozemské utrpení.