Myslíte si, že pokud někdo chce vést vitální život, potom by se měl oženit či vdát, a pokud se někdo chystá zůstat svobodný, měl by zcela dodržovat celibát?

Sri Chinmoy: Naprosto. Nesměšujte to. Pokud chcete zůstat svobodní, dodržujte celibát nejen fyzicky, ale také vitálně a v mysli. Potom budete schopni učinit pokrok. Jinak není žádného pokroku. Pokud si v mentálním světě libujete ve všech nebožských myšlenkách, buďte ujištěni, že neděláte žádný pokrok. Nižší síly by měly být vykořeněny z mentálního světa a z vitálního světa právě tak, jako ze světa fyzického. Tomu se říká skutečný celibát.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Škola duše pro svět rodiny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2004.

Toto je 340th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Škola duše pro svět rodiny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »