Část II — Rodinný život:

Má se za to, že v kalijuze by měl člověk spíše pěstovat oddanost než se řídit filozofií Védánty. Je to tvrzení, které se týká každého, nebo to platí pouze pro manželské domácnosti?

Sri Chinmoy: Toto poselství je pro každého. V dnešním světě musí být védántská filozofie upravena. Jinak tento svět nebude pokračovat v tom smyslu, jak jej známe. Říká se, že védántská filozofie má sklon tvrdit, že svět je iluze. Toto není ryzí Védánta, avšak neaspirující lidé, kteří védántskou filozofii následují, skutečně věří, že svět iluze je. Lidé, kteří věří tomuto výkladu, mají pocit: „Komu záleží na světě?“ Potom se okamžitě z tohoto světa stahují. Védánta ale nebyla dobře pochopena. Šrí Rámakrišna říkal, že pokud budeme brát Védántu v tomto smyslu, nikdo nebude pracovat. Všichni řeknou, že svět je iluze, a budou chtít jít na nějaké opuštěné místo, aby tam pouze meditovali. Proto Rámakrišna radil hledajícím, aby se dali na cestu oddanosti. Vždy říkával Vivékánandovi, aby praktikoval vnitřní život ne védántickým, ale jeho způsobem, což znamená cestou oddanosti. Modlil se k Matce Kálí, aby svět přijal cestu lásky, oddanosti a odevzdání.

Pokud zůstane svět u své rafinované mysli, pokud zůstane u své logické mysli, jež nemá žádné světlo, pokud zůstane u své intelektuální mysli, pramenící ne z čistého intelektu, ale z velmi jemné arogance, potom neexistuje žádná naděje na sebeobjevení či realizaci Boha. Nejrychlejší cestou je cesta oddanosti. V této cestě je nekonečná moudrost.

Dnešní svět potřebuje srdce. Naše srdce a naše duše mohou nabídnout nekonečně více pravdy než mysl, která ustavičně podezírá a zpochybňuje sebe samu. V srdci není žádných pochyb; v duši není žádných pochyb. Nejbezpečnější a nejrychlejší cesta k Bohu je cesta srdce.

Božský postoj, který by měla žena zaujmout v manželském životě, je cítit, že veškerý úspěch jejího manžela závisí na její oddanosti, zasvěcení a inspiraci. A manžel musí být vždy své ženě vděčný, protože ona jej vědomě, trvale a oddaně naplňuje. Jeden doplňuje druhého. Manželovou úlohou je ticho a úlohou ženy je síla. Dokud se síla a ticho nespojí, nemůže být žádného naplnění. V duchovní jednotě otázka podřazenosti a nadřazenosti vůbec nevyvstává. Ty musíš hrát úspěšně svou roli a tvůj manžel musí stejně tak hrát úspěšně svou roli. Jen potom vás Bůh oba zaplaví požehnáním.

Manžel a manželka se musí cítit jedním, když se ale někdy jedním necítí, když muž ženu trápí, měla by si okamžitě připomenout, že jejím nejdražším je Nejvyšší. A pokud žena trápí manžela, měl by udělat stejnou věc. Takto jsou v bezpečí. Toto je však jen dočasné opatření. Ve chvíli, kdy přichází utrpení, buďte moudří; když přichází hněv, když přichází zklamání, buďte moudří. V tu chvíli se tomu nepoddávejte; buďte trpěliví. Bez trpělivosti nemůžete dělat nic. Co chcete a potřebujete, je přeměna přirozenosti vašeho manžela nebo vaší ženy, a pokud na to budete trpělivě čekat, Nejvyšší vám to určitě dá. Nejvyšší má ale svůj vlastní čas. Váš čas může být v tento okamžik, avšak Jeho později. Pokud má někdo trpělivost, je schopen se vyrovnat s věčným Časem.