Je v současnosti více svobodných žen proto, že chtějí spíše pracovat než pečovat o rodinu?

Sri Chinmoy: Není to spojeno jen s prací, proč zůstávají ženy svobodné. Ve vnějším světě vidí, že se muži a ženy spolu neustále hádají, zápasí spolu a nejsou spokojeni jeden s druhým. Ženy cítí, že pokud mají být nespokojené, potom je lépe být nespokojený se sebou než s někým jiným. Ať už se proklínají nebo si žehnají, přinejmenším mají vládu nad svým životem. Jsou svými vlastními pány.

Myslí si také, že ztělesňují schopnosti jak ženské, tak i mužské. V jeden okamžik mají mužské kvality síly a odhodlání a v příštím okamžiku mají ženské kvality jemnosti a sladkosti. Nemá to nic společného s mentálními schopnostmi. Říci, že ženy jsou více mentální nebo že muži jsou více mentální, není správné. Mentální schopnosti nezávisí na tom, kolik kdo přečetl knížek. V indických vesnicích řada lidí nečetla žádné knihy, ale jejich mysl je jasná a pronikavá. Tyto ženy pouze cítí, že mohou mít jak mužské, tak i ženské kvality.

Jak muži, tak ženy mají hrát své náležité role v Božím stvoření. Bůh určil ženám starat se o domácnost, protože ženy mají častěji více z kvalit sladkosti, lásky a krásy. Lidské bytosti nestvořily své role. Jejich role přišly shůry. Ten, který nosí domů peníze, hraje svou roli a ten, kdo s těmito penězi hospodaří, rovněž hraje svou roli. Pokud ale chtějí ženy vyzvat muže, dobrá. Jestliže se chce nějaká žena ničit osmihodinovým zaměstnáním a trávit několik dalších hodin v metru, zatímco její muž pracuje doma, nedá se nic namítat. Ať muži tuto výzvu přijmou. Někteří muži by se této myšlenky děsili, ale měli by říci: „Dobře, když chceš, můžeš jít pracovat. Vyměňme si role.“

Já podporuji toto ženské hnutí, ženy musí ale vědět, jaký druh svobody chtějí vynést do popředí. Svoboda je dobrá věc, pokud s ní jde ruku v ruce moudrost. Svoboda spočívá v činnosti, ale svoboda neznamená, že člověk musí zůstat ve vnějším světě a dokazovat světu, že existuje. Pokud ženy vyzývají muže nebožským způsobem, nic se nezlepší a ničeho se nedosáhne.