Všiml jsem si, že většina vysoce duchovně vyvinutých duší, o kterých jsem četl nebo je znal, jsou muži, a zajímalo mě, proč tomu tak je.

Sri Chinmoy: Do jisté míry je pravda, že většina duchovních postav v Indii a kdekoliv jinde jsou muži, a ne ženy. Zejména pokud mluvíme o Avatárech, přímých zástupcích Boha, víme, že byli všichni muži. Pokud ale jdeme více do hloubky, vidíme, že většina takzvaných velkých duchovních Mistrů a jogínů se modlila k mateřskému aspektu Boha nebo na něj meditovala. Zejména v Indii hledající objevili tuto pravdu, že Bůh je jak matkou, tak i otcem — je mužský i ženský. Zároveň je Bůh nade vším. Bůh zahrnuje vše. Ráma, první Avatár, jeden z největších indických duchovních Mistrů, se modlil k bohyni jménem Durga. Modlil se k ní, aby jej ochránila., když byl v nebezpečí, přestože byl velký duchovní Mistr. Duchovní Mistři se velmi často obracejí k ženskému aspektu Božského.

Puruša je muž a Prakriti je žena. Přirozeností Puruši je setrvávat v tichosti. Jeho rolí je být odpoutaný od všeho dění kolem něj, zatímco rolí Prakriti je zapojovat se do všech aktivit světa. Její sebeobětování pro projevení je okamžitě odměněno poznáním, které má Bůh ve svém aspektu Puruši. Můžeme to vidět v Indii i kdekoliv jinde, že sebeobětování a realizace jdou dohromady. Právě toto sebeobětování, které ženský aspekt Boha — Prakriti nebo Šakti — učinil pro vědomí země, je odměněno realizací Puruši. Rád bych zde řekl, že tato realizace není v žádném směru nadřazená naprostému, nejvyššímu, ustavičnému sebeobětování ženského aspektu.

Matka Země se nám snaží vždy pomoci, utvářet nás a vést nás; zároveň se nás snaží vědomě či nevědomě spoutávat. Je právě taková, jaká je náklonnost či láska lidské matky. Zejména v Indii bude matka svého syna vždy povzbuzovat, inspirovat, podporovat a učit, ale nebude jej chtít pustit za hranice své náklonnosti.

V duchovním světě jsou Matka Země a ženský aspekt Boha sjednoceni. Hledající dostanou v duchovním životě rozličné příležitosti, ale když dojde na otázku realizace, Matka Země bude stát hledajícímu v cestě. Bude mu ukazovat všechna možná pokušení, aby byl hledající spokojený s pozemským životem a nestaral se o skutečné osvobození. Teprve když Matka Země nakonec vidí, že hledající je velmi, velmi upřímný, zasvěcený a nezůstane v jejích poutech navzdory všem jejím pokušením, odevzdá se vůli hledajícího.

Potom následuje nejtěžší z testů připravených kosmickými bohy a bohyněmi. Ve vnitřním světě postaví před aspiranta, který má realizovat Boha, tu nejkrásnější ženu z vitálního světa, která začne tančit a dělat spoustu nebožských věcí. V tuto chvíli je pravděpodobné, že aspirující žena získá určité uspokojení či pocit sounáležitosti s těmito tzv. apsárami z vitálního světa a nebude se snažit jít dál. A tak aspirující žena velmi často podlehne těmto pokušením, které jí kosmičtí bohové připraví. Ve skutečnosti to není slabost na straně ženy. Ona pouze cítí ve vitálním světě, ve vnitřním světě, určitý druh sounáležitosti, nebo můžete říci, emocionální jednoty se zemí, takže nejde výš. Aspirující muži mají však tendenci bojovat. Řeknou těmto krásným tančícím dívkám: „Vy ženy jste mě pokoušely na zemi a nyní mě pokoušíte v Nebi! Já jsem vás ale připravený porazit.“ A tak muži velmi často úspěšně překonají toto poslední pokušení. U mužů je pravděpodobnější, že se nenechají zasáhnout emocionálními kvalitami v podobě těchto apsár. Proto dokáže více mužů dosáhnout duchovního osvobození.

Musím ale říci s veškerou upřímností, že pokud jde o naprosté a celkové osvobození, je žena naprosto rovnocenná muži. Z tohoto důvodu spousta duchovních Mistrů zjistila, že aby dosáhli skutečné úplnosti, museli přijmout ženský protějšek. Skutečně velcí duchovní Mistři věděli, že není chybou ženský protějšek přijmout. Musíte ale vědět, kde tento vztah stojí. Je to na vnitřní úrovni, na božské úrovni, kde jeden doplňuje druhého. Jeden není podřazený tomu druhému. Tento ženský protějšek se stává manželkou či duchovním partnerem. Říká se jí šakti.

V Indii však byla mezi duchovními obry a světci celá řada žen. Také na Západě máte svatou Terezu a další. Existovala spousta významných duchovních žen s nejvyšší realizací. Jediným rozdílem je počet — je mezi nimi více mužů než žen. Ale pokud jde o realizaci, ženy mohou mít úplně stejné nejvyšší transcendentální Vědomí jako muži. V Upanišadách nám před čtyřmi tisíci let dala žena významné poselství. Byl jeden mudrc, který měl dvě ženy. Na sklonku svého života chtěl odejít do lesů na odpočinek, a tak řekl svým ženám: „Mám ohromný majetek. Přeji si, abyste se o něj podělily.“ Ale jedna z jeho žen, jež se jmenovala Maitreyi, řekla: „Dá mi to Nesmrtelnost?“ On odpověděl: „Ne, ne, ne. Je to všechno jen materiální bohatství. Pro Nesmrtelnost musíš aspirovat, musíš meditovat.“ Maitreyi řekla okamžitě: „Co si počnu s tím, co neučiní mé vědomí nesmrtelným? Nechci to.“ Maitreyi chtěla to dosáhnout toho nejvyššího cíle v duchovním životě. Meditovala, a nakonec realizovala to Nejvyšší.

V Indii žije realizovaný duchovní Mistr a jedná se o ženu. Jmenuje se Ánanda Mayi Ma. Je nesmírně vysoko; je to realizovaná duše. Viděl jsem v Ánanda Mayi Ma opravdovou duchovnost a také někteří moji žáci se s ní setkali a cítili její velikost. Před šesti nebo sedmi lety se dva významní filozofové dohadovali o vědomí a Nekonečnosti. Přeli se po dlouhé hodiny. Potom zašli za Ánanda Mayi Ma. Ona nikdy téměř nic nečetla, ale skrze své duchovní osvícení, své vnitřní osvícení jejich problém osvětlila. Během tří minut shrnula vše. Řekla jen několik slov a oni šli domů spokojení. Takže vidíte, že je docela možné, aby žena realizovala Boha a stala se Guruem.