Má takováto zkušenost nějaký důvod?

Sri Chinmoy: Nejvyšší používá svůj zákon karmy. Možná, že rodiče té dívce udělali v minulé inkarnaci něco skutečně špatného. Její duše nyní říká: „Dobrá, v této inkarnaci vás očistím. Budu přežívat a přežívat a přežívat. Za své špatné činy musíte pykat. V této inkarnaci vás potrestám.“ Pokud duše ví, že pacientka je nevyléčitelná, a vědí to i členové rodiny, tehdy je to potrestání.

Duše se buď těší z tohoto zážitku, nebo čeká na správný okamžik k odchodu, anebo jen prochází takovou zkušeností. My cítíme, že ten člověk je ve skutečnosti mrtvý, ale kdo ví, co prožívá jeho duše? Místo pěti minut to může trvat pět let. Všechno je možné. Na druhou stranu to nemusí být zdravá zkušenost, duše jí však chce projít. Běžné lidské bytosti dělají často celé roky nějakou věc, jen aby dokázaly světu, že je to možné, ale přitom to nemusí být nic povzbuzujícího či inspirujícího.