Jsme skutečně odpovědní za vyhynutí zvířat, za znečištění a zničení světa? Vědomě fyzicky zabíjíme sebe i tento svět. Je to Boží Vůle?

Sri Chinmoy: Odpovědnost za to nese kombinace nevědomosti a karmy z předešlých inkarnací. Boží Vůlí není ničit. Boží Vůlí je milovat nás a naplňovat nás. Naší vůlí je snaha zničit se navzájem a zároveň zničit Boží Plán, namísto abychom Boha naplňovali. Boží plán nemůže být zmařen, my však nevíme, jak funguje. Protože je Bůh všeodpouštějící, bude na nás čekat a čekat, až se to naučíme. On má nekonečnou Trpělivost, věčnou Trpělivost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Škola duše pro svět rodiny.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2004.

Toto je 340th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Škola duše pro svět rodiny, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »