Jsme skutečně odpovědní za vyhynutí zvířat, za znečištění a zničení světa? Vědomě fyzicky zabíjíme sebe i tento svět. Je to Boží Vůle?

Sri Chinmoy: Odpovědnost za to nese kombinace nevědomosti a karmy z předešlých inkarnací. Boží Vůlí není ničit. Boží Vůlí je milovat nás a naplňovat nás. Naší vůlí je snaha zničit se navzájem a zároveň zničit Boží Plán, namísto abychom Boha naplňovali. Boží plán nemůže být zmařen, my však nevíme, jak funguje. Protože je Bůh všeodpouštějící, bude na nás čekat a čekat, až se to naučíme. On má nekonečnou Trpělivost, věčnou Trpělivost.