16.

Můj Pane Nejvyšší,
když se k Tobě modlím,
vidím, jak mě obloha zvedá
vysoko, výše, nejvýše.
Když na Tebe medituji,
vidím tutéž oblohu,
jak pomalu, postupně a neomylně sestupuje
a dotýká se mé pozemské existence
nanejvýš soucitně.
Můj Pane Nejvyšší, říkáš mi,
abych se nebál Neznámého,
ale miloval Neznámé
a sjednotil se s Neznámým,
neboť tato neznámá Skutečnost
nezůstane navždy neznámou
a dokonalost mého života
a uspokojení mého srdce
v ní porostou.
Můj Pane, připrav mě
a učiň mě hodným
Tvého požehnaného Příslibu.