22.

Můj Pane Nejvyšší,
bezvýhradně jsi mi dal
prostou mysl a čisté srdce.
Co Ti oduševněle dám na oplátku?

„Mé sladké dítě,
nemusíš Mi na oplátku dávat nic.
Jen ciť, že v tobě a pro tebe
udělám vše svým vlastním Způsobem,
v souladu s Vyvolenou Hodinou Mé Vize.
Od této chvíle
nechť se tvůj život a tvé srdce
stanou pouhým věncem uspokojení vděčnosti.