23.

Můj Pane Nejvyšší,
vyvedl jsi mě
z lesa nevědomosti.
Vyvedl jsi mě
z bláta nevědomosti.
Vyvedl jsi mě
ze zničení nevědomosti.
Nyní jsi mě položil
ke svým Lotosovým Nohám.
Proto jsem v bezpečí,
natrvalo v bezpečí.
Kéž lotos mého vlastního srdce
lístek po lístku rozkvete
a nabídne Ti svou vůni vděčnosti,
celému Tvému stvoření.
Kéž se mé srdce lásky,
můj život vděčnosti
a celá má pozemská skutečnost
stanou řekou bezvýhradného odevzdání
a vlijí se do Oceánu Soucitu Tvé Nekonečnosti,
Oceánu Uspokojení Tvé Nesmrtelnosti.
Můj Pane Nejvyšší, jak šťastný jsem,
že Tě mohu považovat za svého vlastního,
zcela vlastního,
jen Tebe, jen Tebe.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »