28.1

Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi své srdce ochoty.“

Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi svůj život odevzdání.“

Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi svůj dech vděčnosti.“

Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi nový slib,
že patříš jen Mně;
potřebuješ jen Mě;
miluješ jen Mě;
přišel jsi na svět, abys Mě těšil
Mým vlastním Způsobem.“

„Mé dítě,
jsi vším Mé Věčnosti,
vším Mé Nekonečnosti,
vším Mé Nesmrtelnosti.“


  1. MSFL 28. 5. listopadu 1992, New York

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »