29.1

Můj Pane Nejvyšší,
bolela Tě Hlava,
protože jsem Tě netěšil Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nevyšší,
Tvé Srdce krvácí,
protože Tě netěším Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
Tvůj Život bude umírat,
protože Tě nebudu těšit Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
co mohu udělat? Co mám udělat?
Jsem tak bezmocný a zbytečný.

„Mé dítě, neobávej se,
již jsem ti odpustil.
Nyní se Sám připravuji,
abych ti pomohl vydat se na novou cestu
a viděl rozkvétající,
zpívající a tančící úsvit duhy tvého srdce.“


  1. MSFL 29. 18. listopadu 1992, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »