29.1

Můj Pane Nejvyšší,
bolela Tě Hlava,
protože jsem Tě netěšil Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nevyšší,
Tvé Srdce krvácí,
protože Tě netěším Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
Tvůj Život bude umírat,
protože Tě nebudu těšit Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
co mohu udělat?
Co mám udělat?
Jsem tak bezmocný a zbytečný.

„Mé dítě, neobávej se,
již jsem ti odpustil.
Nyní se Sám připravuji,
abych ti pomohl vydat se na novou cestu
a viděl rozkvétající,
zpívající a tančící úsvit duhy tvého srdce.


  1. MSFL 29. 18. listopadu 1992, Ho Chi Minh City, Viet Nam