30.1

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
velikost jsi dal mé mysli,
dobrotu jsi dal mému srdci
a jednotu jsi dal mému životu.
Teď mi, můj Nejvyšší, můj Nejvyšším, můj Nejvyšší,
dej ze své nekonečné Štědrosti
něco jiného:
jedno srdce slz vděčnosti,
dvě oči úsměvů vděčnosti.


  1. MSFL 30. 7. června 1993, na cestě do Bostonu