36.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
každé ráno, když žádáš
svého milovaného syna — Slunce, aby vstal,
požádej i mě, abych vstal,
a prosím požehnej mé srdce
slzami modlitby vděčnosti
a můj život
úsměvy odevzdání dokonalosti.


  1. MSFL 36. 14. prosince 1994, Kathmandu, Nepal

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »