37.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
už Ti nebudu nic vyčítat,
už nebudu nic vyčítat sám sobě.
Budu se k Tobě jen modlit,
abys ze mě udělal
svůj sebedávající nástroj.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
přišel jsem na tento svět,
abych viděl, jak se Tvé Oči usmívají,
a abych cítil, jak je Tvé Srdce šťastné.
Naplň mou naději,
naplň můj slib.


  1. MSFL 37. 15. prosince 1994, Kathmandu, Nepal