37.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
už Ti nebudu nic vyčítat,
už nebudu nic vyčítat sám sobě.
Budu se k Tobě jen modlit,
abys ze mě udělal
svůj sebedávající nástroj.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
přišel jsem na tento svět,
abych viděl, jak se Tvé Oči usmívají,
a abych cítil, jak je Tvé Srdce šťastné.
Naplň mou naději,
naplň můj slib.


  1. MSFL 37. 15. prosince 1994, Kathmandu, Nepal

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2016.

Toto je 1309th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »