41.1

Když vidím zarmoucené oči svého Mistra,
pláču, pláču a pláču.
Když se dotýkám zarmouceného srdce svého Mistra,
vzdychám, vzdychám a vzdychám.
Když cítím zarmoucený život svého Mistra,
umírám, umírám a umírám.
Když vidím Bohem se usmívající oči svého Mistra,
má naděje realizace Boha rozkvétá.
Když se dotýkám Bohem se usmívajícího srdce svého Mistra,
můj slib realizace Boha kvete.
Když cítím Bohem se usmívající život svého Mistra,
skutečnost projevení snu mé realizace Boha
sytí po Bohu hladové hledající v Božím Vesmíru.


  1. MSFL 41. 20. prosince 1994, Kathmandu, Nepal