Která část člověka dosahuje realizace?

Sri Chinmoy: Je to celá bytost, která realizuje Boha. Duše už Boha realizovala, ale duše vynáší do popředí své realizované vědomí. Vstupuje do srdce a snaží se v něm rozšířit své božské vědomí. Ze srdce potom realizace přichází do mysli, z mysli do vitálna a z vitálna do fyzického těla. Realizace je úplná, když zahrnuje fyzické, vitální, mentální a psychické vědomí.

Díky realizaci poznáváme, že nejsme ani tělo, ani mysl, nejsme nic jiného než duše, která je projevením Božského. Každý člověk, který realizuje Boha, ucítí, že je vědomou částí Boha. Fyzické je omezené, ale duše je neomezená. Když mluvíme o realizaci, poukazujeme na něco neomezeného, nekonečného. Když realizujeme Boha, překračujeme vědomí těla a stáváme se jedním s neomezenou schopností duše.