Když mluvíte o tom vidět Boha tváří v tvář, jaké je vaše pojetí Boha? Je to nějaká bytost?

Sri Chinmoy: Bůh má podobu; je bez podoby. Má atributy; je bez atributů. Chce-li někdo vidět Boha jako nekonečné rozpětí Světla a Blaženosti, Bůh k němu přijde jako nekonečné rozpětí Světla a Blaženosti. Jestliže chce ale vidět Boha jako nejjasnější, nejzářivější bytost, Bůh k němu přijde právě takový. Samozřejmě když říkám, že si Bůh vezme podobu zářivé bytosti, není to úplně správně řečeno. On není jen zářivý — je takový, že vám to lidskými slovy nedokážu popsat.

Já jsem viděl Boha oběma způsoby — s podobou i bez podoby. Nicméně když mluvím o Bohu, mluvím o Něm jako o bytosti, protože takováto představa je pro lidskou mysl pochopitelnější. Pokud řeknete, že existuje podoba, tvar, na lidi to působí. Jinak se Bůh stává pouhým mlhavým pojmem. Jestliže řeknu, že Bůh je Blaženost, bude hledající beznadějně zmatený, pokud blaženost nezažil. Jestliže však hledajícímu řeknu, že Bůh je všemilující Otec, dokáže to pochopit a uvěřit tomu.

Když lidská bytost pomyslí na něco většího, než je ona sama, okamžitě na to myslí jako na něco podobného lidské bytosti. Pochopit ideu Boha je mnohem snazší pomocí tvaru. Nikdy ale neřeknu, že ti, kdo chtějí spatřit Boha bez podoby, jako nekonečné rozpětí Světla, Blaženosti, Energie či Vědomí, se mýlí. Prostě jen cítím, že tím prvním způsobem je to snazší.