Jaký je rozdíl mezi tím vidět Boha a realizovat Boha?

Sri Chinmoy: Je obrovský rozdíl mezi tím vidět Boha a realizovat Boha. Když Boha vidíme, můžeme Jej vidět jako jednotlivce nebo jako předmět nebo jako něco jiného. Ale vědomě a neustále Jej neztělesňujeme a necítíme, že je náš zcela vlastní. Když vidíme Boha, je to jako vidět strom. V tom okamžiku vědomě neztělesňujeme vědomí stromu. A dokud se vnitřně nespojíme, nemůžeme ho odhalit nebo projevovat. Ale když si něco uvědomíme neboli realizujeme, v té chvíli se to stane nedílnou součástí našeho života. Květinu můžeme vidět, ale pouze tehdy, když si květinu uvědomíme, tak se staneme jedním s vědomím květiny.

Když jen něco vidíme, nemůžeme to považovat za své zcela vlastní a tato věc nemůže považovat za vlastní nás. Vidění je na fyzické úrovni, kdežto realizace je na úrovni vnitřní. Vidění netrvá stále, ale realizace s námi zůstává. Jestliže něco vidíme, tato vize může chvilku vydržet, ale když něco realizujeme, tato realizace trvá navždy.