Jaký je vztah mezi realizací a zákonem karmy?

Sri Chinmoy: Když někdo realizuje Boha, má schopnost překročit svůj vlastní osud nebo karmu. Ale jestliže Bůh chce, aby vlastní karmu přijal a prošel si bolestí a utrpením, udělá to a nabídne to jako zkušenost Bohu. V té chvíli cítí, že Bůh prožívá tyto zkušenosti v něm a jeho prostřednictvím. Po realizaci může člověk vymazat zákon karmy. Na druhou stranu může přijmout potrestání nebo odplatu za karmu někoho jiného. Je-li to Boží Vůle, realizovaná osoba může vymazat svou vlastní karmu nebo karmu druhých nebo může vědomě, záměrně a s úsměvem přijmout jak svou vlastní karmu, tak i karmu ostatních.