Jak může člověk poznat duchovního Mistra, který realizoval Boha?

Sri Chinmoy: Když jste s Mistrem, který realizoval Boha, vědomě nebo nevědomě budete cítit mír, světlo, blaženost, sílu, neboť jeho samotnou přirozeností je vyzařovat tyto věci. Nepředvádí se — je to spontánní, tak jako je samou přirozeností květiny vydávat vůni. Každý den se setkáváte s tisíci lidmi, ale tohle od nikoho z nich nezískáte.

Mistrovo vnější tělo může být nehezké, ale v jeho očích spatříte všechny božské kvality. A když bude mít oči zavřené, nemusíte nic vidět navenek, avšak hluboko uvnitř ucítíte vnitřní radost, jakou jste ještě nikdy předtím necítili. Radost jste už cítili, to je pravda, ale vnitřní rozechvění, které pocítíte v okamžiku, kdy poprvé stojíte před pravým duchovním Mistrem, se vůbec nedá popsat. A je-li ten Mistr vaším Mistrem, tato radost bude ještě nekonečně větší.

Pokud máte aspiraci, určitě v duchovním Mistrovi ucítíte všechny božské vlastnosti. Jinak před ním můžete sedět, můžete s ním mluvit, mít s ním blízké přátelství, ale nic nezískáte. Vaše aspirace vám dovoluje přijmout všechny Mistrovy božské vlastnosti. Nemáte-li aspiraci, pak bez ohledu na to, co Mistr má, nebude schopný vám to dát.

Když mluvíte s Mistrem, musí navíc vyjít do popředí vaše upřímnost. To neznamená, že budete svou upřímnost neustále projevovat. Můžete lhát i přesto, že vás vaše upřímnost bude tlačit a nutit říkat pravdu. Ale když jste s duchovním Mistrem, alespoň chcete být upřímní, přestože neupřímnost může přijít a bojovat s vámi a někdy vám v tom zabránit.

Když jste s realizovaným Mistrem, musíte cítit, že vám Mistr rozumí. A nejen že vám rozumí, ale má také schopnost vás povzbudit a pomoci vám s vašimi problémy. Někteří lidé mají pocit, že na zemi není nikdo, kdo by jim rozuměl. A když mají dost štěstí, aby našli člověka, který jim rozumí, zjistí, že tento člověk nicméně nedokáže jejich problémy vyřešit, neboť nemá vnitřní světlo, vnitřní moudrost, vnitřní schopnost. Duchovní Mistr nejen rozumí vašim problémům, ale má také nekonečnou schopnost vám s vašimi potřebami pomoci.

Když budete stát před duchovním Mistrem, budete cítit, že ho nikdy nemůžete oddělit od své vlastní vnitřní či vnější existence. Budete cítit, že je vaší nejvyšší částí a že se jím chcete stát. Chcete se stát dokonalou částí jeho nejvyšší realizace, neboť duchovní Mistr má v nezměrné míře právě ty kvality, o které usilujete — světlo, radost, mír, sílu.