Když dosáhneme osvobození, změní se naše fyzické tělo?

Sri Chinmoy: Když jsme osvobozeni, fyzické tělo, vitálno a mysl vstoupí do psychického vědomí. Neodkládáme je, fyzické, vitálno a mysl aspirují společně s duší. Před osvobozením je fyzické temné a nečisté. Aby mohlo dojít k osvobození, fyzické musí být pročištěno. Vitálno bývá agresivní; před osvobozením se musí stát dynamické. Mysl je obvykle podezřívavá; před osvobozením se musí stát rozlehlá a milující. Když nastane osvobození, tyto produševnělé části člověka vstoupí do srdce a trvale tam zůstanou. Vzhled fyzického těla bude v podstatě stejný, ale bude mít nekonečnou čistotu a záři, kterou předtím nemělo.