Je nějaký rozdíl mezi osvobozením a realizací …

Je nějaký rozdíl mezi osvobozením a realizací, nebo je to úplně totéž?

Sri Chinmoy: Existuje velký rozdíl mezi osvobozením a realizací. Osvobození je mnohem níž než realizace. Osvobození můžeme dosáhnout v jedné inkarnaci a realizaci v nějaké další inkarnaci. Nebo se můžeme stát osvobozenými a realizovanými ve stejné inkarnaci. Ale není možné být realizovaní, aniž bychom nebyli nejdříve osvobození. Občas s sebou velký duchovní Mistr, má-li štěstí, přivede na zem několik skutečně osvobozených duší, aby mu pomohly v jeho projevení. Například Šrí Rámakrišna přivedl dolů Vivékánandu a Brahmanandu. Některé z těchto osvobozených duší, které vstoupí na pozemskou scénu s velkými duchovními Mistry, nestojí o realizaci. Přicházejí, jen aby pomohli. Jiní, jako Vivékánanda a Brahmananda, chtějí také realizaci.

Osvobozená duše je osvobozena od nevědomosti, od pozemských, nebožských vlastností. Osvobozená duše bude ostatní inspirovat svojí přítomností. Bude je inspirovat, aby byli čistí, prostí, laskaví a milující. Bude z ní proudit nesmírná čistota a klid a ostatní se jí budou chtít dotknout, mluvit s ní, dívat se jí do tváře. Můžete říct, že je mnohem více než světec. Pozemská temnota a nečistoty do osvobozené duše nevstoupí, anebo bude stále opatrná a nedovolí jim, aby do ní vstoupily. Ale realizovaná duše je mnohem výše. Je vědomě nedílnou součástí Boha.

Osvobozená duše ví, že existuje zvláštní místnost, ve které přebývá a kde má svůj oltář. Ví, že také existuje jiná místnost, řekněme kuchyň, která je špinavá a plná nečistot. Obyčejné lidské bytosti nemají žádný zvláštní pokoj, žádný oltář. Jsou neustále zavřené v kuchyni a přirozeně nemohou přijít do pokoje, kde se nachází živoucí božstvo. Osvobozená duše může žít v pokoji s oltářem, ale obává se, že pokud vstoupí do kuchyně, zdejší nebožské věci ji mohou napadnout a ona se znovu stane jejich obětí, tak jako před svým osvobozením.

Ale realizované duše jsou nesmírně silné. Ví, kdo jsou a odkud přišly. Silou svého univerzálního a transcendentálního vědomí dokážou vstoupit do nevědomosti lidstva, do samotného pozemského vědomí, a osvítit je svým světlem. Dělají to pouze ze svého nekonečného soucitu, ne proto, že by v sobě stále měly nějaké pokušení nebo špatné síly. Ne! Úmyslně vstoupí do nevědomosti, aby mohlo být lidstvo zcela přeměněno. Avšak jen realizované duše vysokého řádu přijmou tuto smělou výzvu.

Osvobozená duše je jako dítě, nesmírně krásné a čisté. Ale jak dlouho můžete zůstat s dítětem? S jeho schopnostmi nemůžete dojít příliš daleko ani dosáhnout toho Nejvyššího. Realizovaná duše je však jako dospělý, který vám může nabídnout nesmírnou aspiraci, světlo a moudrost, živoucí skutečnost. Osvobozená duše vás bude inspirovat, abyste kráčeli po cestě, ale realizovaná duše vás bude nejen inspirovat, ale také vás povede a dovede vás k vašemu cíli.

Realizovaná duše není jen průvodcem, pouhou cestou, ale samotným Cílem. Nejdříve předstírá, že není ani průvodce, ale jen někdo, kdo inspiruje hledajícího. Pak přijde a řekne hledajícímu, že je průvodcem. Postupně ale ukáže, že ona sama je také cestou. A nakonec nechá hledajícího, aby pocítil její nekonečný soucit, a ukáže mu, že je nejen průvodcem a cestou, ale také Cílem, vlastním Cílem hledajícího.

Realizovaná duše se dotýká paty stromu realizace, vyšplhá na nejvyšší větev a snese dolů ovoce, aby se podělila s lidstvem, které čeká dole. Dokonce i když se někdo jen dotkne stromu realizace a sedí u jeho paty, aniž by šplhal nahoru nebo něco snesl dolů, je mnohem výše než osvobozená duše.

Na druhou stranu dosáhnout osvobození není snadné. Osvobodit se od nevědomosti je velmi, velmi obtížné. Z milionů a miliard lidí na zemi je jich možná jen deset nebo dvacet osvobozených. Ale jen Bůh ví, kolik je realizovaných duší. Realizovat nejvyšší Absolutno jako zcela vlastní a neustále cítit, že tato realizace není něco, co jste ve skutečnosti dosáhli, ale něco, čím věčně jste — to se nazývá realizací.